• O nas

  • Drodzy Rodzice!

   Podobnie jak Wy teraz, tak i my kiedyś stanęliśmy przed wyzwaniem, jakim jest wybranie imienia dla oczekiwanego dzieciątka. Stworzyliśmy ten serwis dla ułatwienia Wam podjęcia tej jakże ważnej decyzji.


   Uznaliśmy za kluczowe to, żeby imię odpowiednio współbrzmiało z nazwiskiem - wiele nieoczywistych, czasem nawet rzadziej spotykanych imion zyskuje po zestawieniu ich z rodowym mianem.


   Skrypty serwisu "Imię dziecka" oceniają zgodność przeszło tysiąca imion z podanym nazwiskiem i prezentują je w kolejności od najbardziej dopasowanego.